keskiviikko 16. marraskuuta 2016

85. Nälänhädän jälkeen

”Ainoastaan aika harvoin on lehtemme voinut kääntää yleisönsä silmiä niihin kirjallisiin toimiin, jotka liikkuvat ulkopuolella oman maamme rajoja ja oman kansallisuutemme likempiä harrastuksia. Syynä ei suinkaan ole ollut joku ajatus, että lukijaimme tiedontarpeet siinä kohden olisivat rajoitetut kotinurkkien ahtaampaan piiriin, sillä pieni kansa, niinkuin meidän, tarvitsee epäilemättä pyrkiä alituiseen henkiseen yhteyteen suurten sivistyskansain kanssa. Mutta esteenä on meillä ollut lehtemme ja yleisömme, suoraan sanoen, taloudelliset seikat. Sivistynyt lukijapiiri meidän maassa on vielä niin pieni, ettei mikään kirjallinen lehti voi saada tarpeellista lukumäärää, jos se ei tarjoo muuta lukemista kuin kirjallisia arvosteluita ja katsahduksia, ja vaikka Kirjallisen Kuukauslehden yleisö vuosi vuodelta on ollut lisääntymässä, meidän ei ole kuitenkaan käynyt tähän saakka niin paljon laventaa lehtemme tilaa, että olisimme saattaneet täydellisesti tyydyttää erilaisten lukijaluokkain erilaisia vaatimuksia. Vaan etenkin on ulkomaiden kirjallisuus niin avara ala, että katsahdus siihen vaatii suurta varovaisuutta, ellei tahdota tyyni väsyttää kaikkia niitä, joiden harrastus ei ole yksinomaisesti kirjallisiin asioihin kääntynyt. Koetamme nyt tässä ja seuraavissa numeroissa, osittain muutamien ulkomaalaisten lehtien mukaan, antaa joitakuita tietoja viime vuoden tärkeimmistä tuotteista ulkomailla. Ett'ei täydellisyyttä sovi meiltä vaatia, on tarpeeton muistuttaa. Vaan jotakin käsitystä kirjallisen toimen laadusta eri maissa, sekä jotakin osviittaa niille, jotka kevään tullessa tahtovat kirjakaupan kautta itsellensä tuottaa ulkomaan kirjallisuutta, toivomme kumminkin voivamme tällä katsahduksella tarjota. Me aloitamme siitä maasta, joka nykyään on, ja epäilemättä kauan tulee pysymään, meille tieteellisenä emämaana; puhumme ensin Saksan kirjallisuudesta.” (”Katsahdus ulkomaiden kirjallisuuteen v. 1869”, Kirjallinen Kuukauslehti 2/1870)

Saksan kirjallisuuden lisäksi Kirjallisen Kuukauslehden kevään 1870 numeroissa käsiteltiin myös Ranskan, Unkarin, Italian, Espanjan, Portugalin, Belgian, Hollannin, Englannin ja Amerikan kirjallisuutta yhteensä noin 25 sivun eli melkein yhden kokonaisen numeron verran. Näin ikkunat Eurooppaan ja hieman kauemmaskin aukenivat noin 55 vuotta ennen Tulenkantajia.