sunnuntai 29. tammikuuta 2017

126. Älä lyö Löyttyä (osa 3)

(jatkoa edelliseen postaukseen)

Löytyn häkellyttävä tietämättömyys huipentuu arvostelun kahdessa viimeisessä kappaleessa:
”Genreen solahtaminen johtuu oikeastaan jo kirjan rajauksista. 'Suomenkielisyys' toki ylittää kansalliset rajat siinä mielessä, että kirjassa käsitellään myös Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa julkaistua suomenkielistä kirjallisuutta, mutta siinä ei varsinaisesti pohdita kirjallisuuden kansallisen rajaamisen implikaatioita ja perimmäisiä vaikutuksia kirjallisuuskäsityksiin. 
   Kansallinen nurkkakuntaisuus – nationalismi ja fasismi mukaan lukien – saa toki kuulla kunniansa moneen otteeseen, mutta enemmänkin olisi ollut syytä pohtia kansallisten kirjallisuushistorioiden ennakkoasetuksia, kuten sitä, miksi kirjallisuuden kaltainen, jo lähtökohdiltaan ylirajainen taiteenlaji näyttää jakautuvan niin luontevasti juuri kansakuntien rajojen perusteella. Kirjallisuushistoriaan sisäänkirjoitettu metodologinen nationalismi jää näin kyseenalaistamatta.” (Olli Löytty: ”Kirjallisuushistoriaa vahvasti mansplainaten”, Kritiikki XV, 82)

Kommentti 11. Miksi pohtisin kirjassani kirjallisuuden kansallista rajaamista, koska Raukoilla rajoilla ei rajaa kohdettaan kansallisesti vaan ensisijaisesti kielen (suomi) ja lajin (proosa) perusteella? Kirjallisuuden kieltä, kompositiota ja kontekstia painottamalla on mahdollista ottaa etäisyyttä kansallisten kirjallisuushistorioiden ennakkoasetuksiin ja kyseenalaistaa esimerkiksi niihin kytkeytyviä kirjallisuuskäsityksiä (kuten vaikkapa sellaisen ylirajaisen tai ylikansallisen kirjallisuusilmiön kuin modernismin ”kansallisesti” typistettyä tulkintaa) ja kirjallisuuspoliittisia pyrkimyksiä (fennomaanisesta agendasta alkaen). Ja juuri näin Raukoilla rajoilla tekeekin.        

Kommentti 12. Pelkistetysti sanottuna kirjallisuus koostuu ennen kaikkea kielestä ja kompositiosta, joista jälkimmäinen on verrattomasti globaalimpi komponentti kuin edellinen, jota usein pidetään kirjailijan tärkeimpänä työvälineenä. Kieleen perustuva rajaukseni on myös sangen yksiselitteinen lähtökohta: on helppo todeta onko jokin teos kirjoitettu suomeksi ja lisäksi yksittäiset teokset on pääosin kirjoitettu vain yhdellä kielellä siellä täällä mahdollisesti vilahtelevista muunkielisistä sitaateista huolimatta. Rajatapausten ja monikielisten teosten etsijöille suosittelen aivan alkajaisiksi Arvi Höyssän kirjaa Kokeilota aivisuomeleksi - ja tietysti Octavio Pazin, Charles Tomlinsonin, Jacques Roubaudin ja Eduardo Sanguinetin nelikielistä Rengaa ja sen yksikielisiä käännöksiä. Proosan kompositiorakenteet ja niiden tutkimiseen kehitetyt teoriat ja menetelmät eivät liioin jakaudu ”luontevasti juuri kansakuntien rajojen perusteella” ja yksi proosahistoriani joissakin tutkijoissa närää herättäneistä uutuuksista onkin juuri se, ettei Raukoilla rajoilla enää kelpuuta kansallisesti vakiintuneita, mutta kestämättömän kotikutoisia käsityksiä 1900-luvun kirjallisuuden keskeisistä virtauksista. Samankaltainen ”ylirajaisuus” koskee tietysti myös kirjallisuuden kolmatta keskeistä komponenttia eli materiaalista mediaa: kirjat, lehdet ja tietokoneet (etc.) eivät nekään ole kansallisia saati suomalaiskansallisia keksintöjä.                 

Kommentti 13. Kirjallisuuden kielen, komposition ja materiaalisen mediumin lisäksi kirjallisuudessa ja kirjallisuushistoriassa on tietysti kyse kontekstista eli kirjallisuuden sisältöön, julkaisemiseen ja lukemiseen vaikuttavista poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista, juridisista, institutionaalisista ja kulttuurisista käytännöistä. Koska valtaosa suomenkielistä kirjallisuutta on kirjoitettu, julkaistu ja luettu pienehköllä ja vähäväkisellä maantieteellisellä ja geopoliittisella alueella, kyseisten käytäntöjen sisältöä ja historiaa on mahdotonta täysin irrottaa Suomen suuriruhtinaskunnan ja Suomen valtion historiasta, joita on tietysti mahdotonta erottaa kaikista eurooppalaisista ja globaaleista yhteyksistään. Näin ollen suomenkielisen proosakirjallisuuden historiaa ei voi uskottavasti kirjoittaa täysin irrallaan sen tärkeimmän julkaisualueen poliittisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta historiasta, ellei keskity pelkästään käsiteltävien teosten kompositioon, poetiikkaan ja estetiikkaan (kuten jossain vaiheessa suunnittelin tekeväni). 

Kommentti 14. Toisin kuin Löytty näyttää uskovan tai retorisesti uskottelevan kirjallisuus ei näytä mitenkään luontevasti jakautuvan kansakuntien rajojen perusteella. Helppoja esimerkkejä ovat monet tunnetut kirjallisuushistoriat, joiden kohteena ovat olleet muun muassa arabiankielinen kirjallisuus, sanskritiksi, teluguksi, hindiksi, urduksi tai englanniksi kirjoitettu ”intialainen” kirjallisuus, jiddišiksi kirjoitettu kirjallisuus, latinalaisamerikkalainen espanjankielinen kirjallisuus, alkuperäiskansojen ja valtiottomien etnisten ryhmien kirjallisuus, eurooppalainen avantgardekirjallisuus ja monet ylikansallisen tai ylirajaisen populaarikirjallisuuden lajit (kuten kauhu tai pohjoismainen rikoskirjallisuus). Näyttääkin siltä, että Löytyn itse itselleen rakentama ongelma on ajat sitten luontevasti ratkaistu useammalla kuin yhdellä tavalla. Toisin sanoen kirjailijoille ja kirjallisuushistorioitsijoille kansalliskirjallisuuksista irtoaminen tai etääntyminen on ollut jo pitkään itsestään selvää toisin kuin varsinkin niille kirjallisuuden- tai kulttuurintutkijoille, jotka ovat suunnanneet tutkimuksensa ”kotimaiseksi” tai ”kansalliseksi” ymmärtämäänsä kirjallisuuteen.

(jatkuu)

P.S. Tässä linkki keskusteluuni Taru Torikan kanssa Suuressa hesalaisessa kirjakerhossa 17.1.2017: